Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

G - ภาพรวมใจกลางหมู่บ้าน

ในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกพลัส ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะดูภาพรวมของหมู่บ้าน โดยคลิกคำว่าหมู่บ้านเหนือรายการชื่อเมืองของคุณทั้งหมดด้านขวามือ ถ้าคุณมีแค่เมืองเดียว สามารถเข้าฟังก์ชั่นนี้ได้โดยพิมพ์ dorf3.php ต่อท้าย http://sx.travian.asia ( x แสดงเซิฟเวอร์ที่เล่น)


central_overview1.png

ในหน้าจอนี้ คุณจะเห็นแถบ "โจมตี" จะแสดงชนิดของความเคลื่อนไหวของทหารที่เกิดขึ้นในเมืองนั้นๆ ถ้าคุณนำเม้าส์ไปวางเหนือเครื่องหมาย คุณจะเห็นจำนวนการเคลื่อนไหวของทหารที่เกิดขึ้น และแถวถัดไปคือ "สิ่งก่อสร้าง" จะแสดงจำนวนสิ่งก่อสร้างที่จัดเรียงอยู่ในคิว นอกจากนั้นคุณจะเห็นชนิดของทหารที่กำลังผึกอยู่ในค่ายทหารหรือโรงม้าในช่อง "กองกำลัง" และในหัวข้อ "ทรัพยากร"เหนือตาราง ถ้ากดเข้าไปจะเห็นหน้านี้

central_overview2.png

ที่นี่ คุณจะเห็นจำนวนทรัพยากรที่คุณมีทั้งหมดในแต่ละเมืองและจำนวนโดยรวม ที่ช่อง "พ่อค้า" จะแสดงจำนวนพ่อค้าของคุณ ตัวเลขแรกหมายถึงพ่อค้าที่ถูกใช้งานอยู่ ตัวเลขที่สองจะแสดงจำนวนพ่อค้าทั้งหมดที่มี และที่หัวข้อ "โกดัง" คุณจะเห็นข้อมูลดังต่อไปนี้

central_overview3.png

ในหัวข้อ "คะแนนวัฒนธรรม" คุณจะเห็นจำนวนคะแนนวัฒนธรรมที่คุณผลิตได้ หรือถ้ามีการเฉลิมฉลองก็จะขึ้นข้อมูลไว้ในตารางนี้ รวมทั้งจำนวนผู้ตั้งถิ่นฐานหรือหัวหน้าเผ่าที่คุณมีอยู่

central_overview4.png

หัวข้อสุดท้าย "กองกำลัง" คุณจะเห็นภาพรวมของทหารในแต่ละเมือง

central_overview5.png


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่