Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

05. จะใช้ภาพรวม, ศูนย์กลางและแผนที่ได้อย่างไร?

beginner


หน้านี้จะเป็นภาพรวมของหมู่บ้าน ซึ่งทุ่งทรัพยากรต่างๆจะสร้างอยู่ตรงนี้ คุณจะสามารถขยาย(เิพิ่มระดับ) ของทุ่งทรัพยากรได้เืพื่อให้การผลิตทรัพยากรเพิ่มขึ้น ในตอนนี้ คุณยังไม่ได้ทำการเพิ่มระดับของทุ่งทรัพยากร นั่นหมายความว่าการผลิต ณ ปัจจุบันนั้นเป็นการผลิตเบื้องต้นที่ต่ำที่สุด ซึ่งคุณจะต้องทำการเพิ่มมันเมื่อหมู่บ้านของคุณโตขึ้น ก่อนที่เราจะเริ่ม มาทำความรู้จักเล็กน้อยเกี่ยวกับภาพรวมและทุ่งทรัพยากร


กล่องที่ 1: จะแสดงรายการของทรัพยากรที่คุณมีอยู่ในโกดังในขณะนั้น (จำนวนจะแสดงด้านซ้ายมือ) และข้อมูลของจำนวนทรัพยากรที่โกดังสามารถเก็บได้ (ตัวเลขทางขวามือ) คุณไม่สามารถเก็บทรัพยากรเกินความจุของโกดัง และเราก็ไม่แนะนำให้คุณปล่อยทรัพยากรจนล้นโกดังเพราะจะสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ คุณจะเห็นแถบสีด้านล่าง เมื่อแถบนี้เป็นสีเขียว หมายความว่าทรัพยากรของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย จะไม่มีการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ แต่เมื่อไหร่ที่แถบนี้เป็นสีแดง นั่นหมายความว่าทรัพยากรของคุณเต็มโกดังและมีการสูญเสียไป และเมื่อดูไปทางขวา คุณจะเห็นรูปธัญพืชที่มีกากบาทสีแดงทับอยู่ ตัวเลขนี้จะแสดงอัตราการบริโภคธัญพืชของเมืองนั้นๆ อัตราการบริโภคพืชจะรวมอัตราจากสิ่งก่อสร้างและทหารที่มีอยู่ในเมือง จำนวนธัญพืชที่ใช้บริโภคจะแสดงเป็นตัวเลขด้านซ้าย ส่วนอัตราการผลิตธัญพืชทั้งหมดในหมู่บ้านจะแสดงเป็นตัวเลขด้านขวามือ ทหารและประชากรต้องใช้ธัญพืชในการบริโภค นั่นหมายความว่าถ้าคุณสามารถผลิตธัญพืชได้ 12 หน่วยต่อชั่วโมง ค่าที่แสดงจะบอกไว้แค่ 10 หน่วยต่อชั่วโมงเนื่องจากธัญพืช 2 หน่วยถูกนำไปให้ประชากรบริโภค ในตอนนี้ คุณยังไม่มีทหารเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ต้องกังวลในส่วนของธัญพืชสำหรับทหาร ซึ่งจำนวนทางด้านขวามือคือจำนวนสูงสุดที่คุณสามารถเลี้ยงได้ และตัวเลขนี้จะอยู่เท่าเดิมจนกว่าคุณได้ทำการเิพิ่มระดับของทุ่งธัญพืช

กล่องที่ 2: จะแสดงภาพรวมของทุ่งทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด เมื่อหมู่บ้านของคุณโตขึ้น คุณจะต้องทำการเพิ่มระดับทุ่งทรัพยากรเิพื่อเพิ่มอัตราการผลิตทรัพยากรของหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้มันค่อนข้างว่างและจะว่างอยู่อย่างนี้จนกว่าคุณจะเริ่มทำการก่อสร้าง จำไว้ว่าทุ่งทรัพยากรเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้เศรษฐกิจของคุณแข็งแรง ไม่มีหมู่บ้านไหนที่จะทำงานได้ถ้าปราศจากมัน ในทราเวียน จะมีทรัพยากรอยู่ 4 ชนิดด้วยกันคือ ธัญพืช(หรือที่เรียกกันว่าข้าว), ไม้, โคลน, และเหล็ก ทรัพยากรทั้ง 4 ชนิดนั้นสำคัญหมด แต่คุณควรจะมีข้าวให้มากเข้าไว้เพราะคุณต้องใช้มันในการสนับสนุนประชากรและทหารของคุณในหมู่บ้าน และทรัพยากรบางชนิดยังจำเป็นสำหรับแต่ละเผ่าเป็นพิเศษ กอลต้องการโคลน โรมันต้องการเหล็ก และทูทันต้องการไม้ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีทรัพยากรที่เผ่าคุณจำเป็นต้องใช้ไว้เป็นจำนวนมากกว่าทรัพยากรอื่นเช่นกัน

กล่องที่ 3: แสดงจำนวนทรัพยากรที่หมู่บ้านของคุณผลิตได้ต่อชั่วโมง เมื่อคุณเิพิ่มระดับของทุ่งทรัพยากร อัตราการผลิตจะเพิ่มขึ้น

กล่องที่ 4: แสดงจำนวนทหารหน่วยต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ในตอนแรกที่คุณเริ่มเล่น และคุณยังไม่ได้สร้างจุดระดมพล ก็ยังไม่มีทหารหน่วยอื่นๆนอกจากฮีโร่ที่มีให้ตั้งแต่เริ่มเล่นเกม

beginner


จากรูปข้างบน หน้านี้จะแสดงศูนย์กลางของหมู่บ้าน เป็นที่ๆคุณจะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆและสั่งทหารให้ทำการฝึกฝนและวิจัย คุณจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งในหมู่บ้านอยู่แล้ว นั่นคืออาคารหลัก อาคารหลักเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งก่อสร้างเริ่มต้นสำหรับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ และคุณจะเห็นจากในภาพว่ามีวงกลมเล็กในหมู่บ้าน ตรงนี้จะเป็นที่ว่างสำหรับก่อสร้างอาคารอื่นๆ ที่ก่อสร้างนี้มีจำกัด เพราะฉะนั้นใช้อย่างระวัง นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่สามารถสร้างได้ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้นคือ:

1. (แดง): จะเป็นบริเวณขอบรอบนอกของหมู่บ้านหรือรอบแม่น้ำ ตรงนี้คุณจะสามารถสร้างกำแพงได้เท่านั้น แต่ละเผ่าจะมีกำแพงของตัวเองเพื่อใช้ป้องกันหมู่บ้าน

2. (ส้ม): ตรงนี้คุณจะสามารถสร้างจุดระดมพลได้ จุดระดมพลมีไว้เพื่อออกคำสั่งต่างๆกับทหารและกำหนดเป้าหมายใ้ห้กับเครื่องยิงกระสุน ยิ่งระดับของจุดระดมพลสูงเท่าไหร่ คุณจะสามารถเล็งเป้าหมายของเครื่องยิงกระสุนได้มากเท่านั้น และคุณยังต้องใช้จุดระดมพลสำหรับก่อสร้างค่ายทหารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวกับทางด้านทหาร เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีมันคุณก็ไม่สามารถฝึกฝนทหารได้เลย 

map


นี่คือแผนที่ที่จะใช้กับผู้เล่นทั้งหมดในเกม เมื่อคุณเปิดแผนที่ขึ้นมา ตรงกลางของแผนที่จะแสดงตำแหน่่งของหมู่บ้านคุณโดยจะล้อมรอบด้วยกรอบสีเหลือง หมู่บ้านอื่นๆที่คุณเห็นคือเพื่อนบ้านของคุณ กรอบสีน้ำเงินจะบอกผู้เล่นในพันธมิตรเดียวกับคุณ สีเขียวจะบอกผู้เล่นในสหภาพเดียวกับคุณ ส่วนสีฟ้าจะบอกผู้เล่นที่อยู่ในสนธิสัญญาไม่โจมตี เมื่อคุณเอาเม้าส์ไปวางไว้บนหมู่บ้านนั้นๆ จะมีข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาเ่ช่น ชื่อของหมู่บ้าน เจ้าของหมู่บ้าน พันธมิตร ฯลฯ เมื่อคุณคลิกเข้าไปที่หมู่บ้าน จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งคำสั่งสำหรับการส่งปล้นหรือส่งพ่อค้าเพื่อทำการแลกเปลี่ยนสินค้า

วงกลมสีแดงหมายเลข 1 ที่มีรูปป่าไม้เรียกว่าโอเอซิสที่ไม่มีคนครอบครอง ถ้าคุณคลิกเข้าไปที่ตรงนั้น คุณจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับมันเช่นมีสัตว์อยู่ในโอเอซิสเท่าไหร่ และคุณจะเห็นคำสั่งสำหรับส่งทหารไปปล้นที่โอเอซิสนั้น เมื่อคุณมีคฤหาสน์ของฮีโร่ระดับ 10 ในอนาคตคุณสามารถทำำการยึดโอเอซิสนั้นมาเป็นของคุณได้ ซึ่งคุณจะได้รับโบนัสการผลิตตามชนิดของโอเอซิสนั้นๆ แต่คุณยังไม่พร้อมหรอก อย่างน้อยคุณจะต้องเล่นเกมเป็นเวลา 1 อาทิตย์ซะก่อน

วงกลมสีแดงอันที่ 2 จะเป็นช่องว่างสำหรับบอกพิกัดของแผนที่ ซึ่งคุณยังสามารถใส่พิกัดใหม่แล้วกดตกลงเพื่อไปยังพิกัดนั้นๆได้โดยตรง

ตัวช่วย: คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ได้ ที่นี่.


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่