Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

สิ่งก่อสร้าง - ทั่วไป

ในตอนเริ่มต้น คุณควรจะให้ความสนใจกับทรัพยากร ให้คลิกที่ภาพรวมของหมู่บ้าน และเลือกทุ่งทรัพยากร 1 ใน 18 ทุ่งที่มีอยู่ (ไม้, โคลน, เหล็ก และ ธัญพืช หลังจากนั้นคลิก "อัพเกรดเป็นระดับ 1)

หลังจากนั้นในเกมคุณจะสามารถอัพเกรดให้ระดับสูงขึ้นได้ และรายการข้างล่างนี้คุณจะสามารถเห็นได้หลังจากคลิกตรงช่องว่างที่ใช้ในการก่อสร้าง

ภาพรวมของหมู่บ้าน

ทรัพยากรเป็นพื้นฐานของหมู่บ้าน คุณต้องการแทบจะทุกอย่าง ในทราเวียน มี ไม้, โคลน, เหล็ก และ ธัญพืช   

คุณสามารถเห็นทุ่งทรัพยากรได้ในภาพรวมของหมู่บ้าน ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มต้นด้วย 1 หมู่บ้านที่มี โรงตัดไม้ 4 ทุ่ง,เหมืองเหล็ก 4 ทุ่ง,บ่อโคลน 4 ทุ่ง,และทุ่งธัญพืช 4 ทุ่ง แต่ในพิกัดอื่นอาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไป.

ในตอนเริ่มต้น ทุ่งทรัพยากรจะไม่มีระดับ (อยู่ที่ระดับ 0 จาก ระดับ 10) สำหรับทุ่งทรัพยากรระดับ 0 จะผลิตทรัพยากร 2 หน่วย ต่อ ชั่วโมง เมื่อคุณมีทรัพยากรเพียงพออยู่ใน โกดัง คุณจะสามารถคลิกที่ทุ่งทรัพยากรนั้นๆ และกดเพื่อทำการอัพเกรดได้ ตัวอย่างประมาณนี้: 

 ราคา สำหรับอัพเกรดเป็นระดับ 1:

ข้างใต้ลิ้งค์นี้ คุณจะสามารถกดเพื่อสั่งให้อัพเกรดทุ่งทรัพยากรได้

คุณสามารถกดยกเลิกการสร้างสิ่งก่อสร้างได้โดยคลิกที่กากบาทสีแดง (Cancel) ในหน้าภาพรวมของหมู่บ้าน แต่คุณจะสูญเสียทรัพยากรไปส่วนนึง ไม่ได้รับคืนทั้งหมด!

 

ศูนย์กลางหมู่บ้าน

ในศูนย์กลางหมู่บ้าน คุณจะเห็นที่สำหรับก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอยู่หลายอัน แต่ละอันสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้แค่อันเดียว โดยปกติคุณสามารถใช้ที่ว่างในการสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรก็ได้ แต่จะมีข้อยกเว้นสำหรับ จุดระดมพล และกำแพง

นอกจากนั้น สิ่งก่อสร้างทุกอย่าง ยกเว้น ที่ซ่อนเสบียง, โกดัง และ ยุ้งฉาง สามารถสร้างได้แค่ 1 หลังเท่านั้นต่อ 1 หมู่บ้าน โดยข้อยกเว้นทั้งสามอันที่กล่าวไปนั้น คุณจะสามารถสร้างกี่อันก็ได้หลังจากที่คุณสร้างอันแรกจนถึงระดับที่สูงที่สุดแล้ว

สิ่งก่อสร้างแต่ละอันจะให้ประโยชน์แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ การเมือง, เศรษฐกิจ, หรือการทหาร และสิ่งก่อสร้างบางอย่างจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสิ่งก่อสร้างที่เกมกำหนดเอาไว้ครบถ้วนตามเงื่อนไข โดยข้อจำกัดนี้ จะมีระบุเอาไว้ในหน้ารายละเอียดของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ หรือในแผนผังสิ่งก่อสร้าง

ระมัดระวังกับการกดเครื่องหมาย X สีแดง (Cancel) คุณจะไม่ได้รับทรัพยากรเต็มจำนวนคืนหลังจากการกดยกเลิกการก่อสร้าง!

 

แผนผังสิ่งก่อสร้าง

แผนผังของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่มีอยู่ในทราเวียน พร้อมทั้งข้อกำหนดของเกมว่าจะต้องสร้างสิ่งก่อสร้างอันไหนก่อนแสดงอยู่ด้านล่าง และสามารถคลิกที่รูปเพื่อดูแบบเต็มได้ ตลาดสินค้า ต้องใช้ โกดัง และ ยุ้งฉาง ที่ระดับ 1!

Buildingtreeสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างและทุ่งทรัพยากรเป็นส่วนที่สำคัญของเกม ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณสามารถสร้างทหาร, เก็บทรัพยากร, เข้าร่วมพันธมิตร, และรับทรัพยากรได้

ทุ่งทรัพยากร
คุณสามารถเข้าไปยังภาพรวมของทุ่งทรัพยากรได้โดยคลิกที่วงกลมรูปแรกด้านบนหน้าจอ ถ้าคุณดูรอบๆ คุณจะเห็นอัตราการผลิตต่อชั่วโมง, จำนวนทหารของคุณในหมู่บ้านนั้น, และทุ่งทรัพยากรทั้ง 4 ชนิด:

ชนิดของทรัพยากร รูป ข้อมูลที่ควรทราบ
ไม้ lumber.gif ทหาร ทูทั่น เป็นเผ่าที่ต้องใช้ไม้ในการฝึกฝนเยอะมาก และที่พักอาศัยก็ใช้ไม้เป็นจำนวนมากในการก่อสร้างเช่นกัน
โคลน clay.gif โคลนเป็นทรัพยากรหลักของเผ่า กอล ซึ่งทหารส่วนใหญ่จะเน้นใช้โคลนในการฝึกฝน และเมืองที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนั้นจะใช้โคลนมาก
เหล็ก iron.gif ทรัพยากรชนิดนี้จะใช้หลักๆในการก่อสร้างอาวุธของทหาร โรมัน และ กำแพง เพราะเหตุนี้ โรมัน จึงเป็นเผ่าที่ต้องการเหล็กตลอดเวลา
ธัญพืช crop.gif เป็นทรัพยากรที่มีปัญหามากที่สุด สิ่งก่อสร้างจะใช้ธัญพืชในการก่อสร้างน้อยกว่าชนิดอื่น และโดยปกติแล้ว คุณจะมีทุ่งธัญพืช 6 ทุ่งด้วยกัน ซึ่งถือว่ามากกว่าทุ่งทรัพยากรชนิดอื่น แต่ว่าถ้าคุณสร้างทหารเยอะ ธัญพืชที่มีอยู่แทบจะไม่พอเลี้ยงทหารคุณเลยทีเดียว และระวังด้วยว่าการผลิตรวมจะลดลงทุกครั้งที่มีการสร้างก่อสร้างหรือฝึกฝนทหาร

ในการอัพเกรดทุ่งทรัพยากร ให้กดที่รูปของทุ่งทรัำพยากรที่คุณต้องการจะทำการอัพเกรด หลังจากนั้นคลิกที่ "อัพเกรดเป็นระดับ ..." ถ้าลิ้งค์นี้ไม่สามารถกดได้ จะมีสาเหตุเขียนอธิบายเอาไว้ให้

พยายามทำให้อัตราการผลิตทรัพยากรของคุณให้เท่าๆกัน โดยให้การผลิตของธัญพืชอยู่ที่ 50% เมื่อเทียบกับทรัพยากรชนิดอื่น ยกตัวอย่างเช่น:
    ไม้: 100/ชั่วโมง
    โคลน: 100/ชั่วโมง
    เหล็ก: 100/ชั่วโมง
    ธัญพืช: 50/ชั่วโมง
แน่นอนว่าคุณจะต้องปรับอัตราการผลิตใ้ห้ตรงกับที่คุณต้องการจริงๆ แต่ตัวอย่างนี้แค่เป็นตัวอย่างคร่าวๆทั่วไป

อาคารสิ่งก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้างในทราเวียนจะให้คุณทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น ผลิตทรัพยากรจากทุ่งทรัพยากร ถ้าคุณต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างในเมือง ให้คุณคลิกที่พื้นที่ว่างในเมืองซึ่งสามารถเข้าไปได้โดยกดที่วงกลมอันที่ 2 จะเข้าไปยังศูนย์กลางหมู่บ้าน หลังจากที่คุณกดเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการสร้างก็ให้กดเลือกสิ่งก่อสร้างที่คุณต้องการจากรายการที่มี อาคารบางชนิดจะมีข้อกำหนดว่าจะต้องมีอาคารอื่นอยู่ก่อน คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://t4.answers.travian.asia ซึ่งเป็นหน้าช่วยเหลือจัดไว้ให้กับผู้เล่นทุกคน หรือคุณสามารถดูได้จา่ก แผนผังสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่สำคัญๆคือ


ที่เก็บทรัพยากร- โกดัง และ ยุ้งฉาง

โกดัง และ ยุ้งฉาง จะเป็นอาคารที่ใช้เก็บทรัพยากรเพื่อใช้ในภายหลัง โกดัง จะเอาไว้ใช้เก็บ ไม้, โคลน, เหล็ก ส่วน ยุ้งฉาง เอาไว้เก็บธัญพืชอย่างเดียวเท่านั้น ในช่วงท้ายๆเกม คุณจะไม่สามารถพัฒนาหมู่บ้านต่อไปได้ถ้าคุณไม่มีสิ่งก่อสร้างพวกนี้ให้พอเพียงกับจำนวนทรัพยากรที่ต้องใช้ และอาคารทั้ง 2 ยังเป็นพื้นฐานสำหรับก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่น ตลาดสินค้า

อาคารหลัก
อาคารหลักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในทราเวียน สิ่งก่อสร้างเกือบทั้งหมดจะต้องใช้อาคารหลักที่ระดับต่างๆก่อนที่จะทำการก่อสร้าง และการอัพเกรดระดับของอาคารหลักจะทำให้การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆเร็วขึ้น และอาคารหลักที่ระดับ 10 เป็นต้นไปจะสามารถใช้ทำลายสิ่งก่อสร้างอื่นๆได้

สิ่งก่อสร้างทางด้านทหาร - โรงตีเหล็ก, ค่ายทหาร, โรงม้า, ห้องเครื่อง, คฤหาสน์ของฮีโร่, ลานประลองยุทธ์, กำแพงเมือง, รั้วไม้ และ กำแพงดิน

สิ่งก่อสร้างทหารทหารพวกนี้จะำทำให้คุณสามารถฝึกฝนทหาร, อัพเกรดและสั่งการทหารได้ ที่สำคัญที่สุดคือจุดระดมพล และ ค่ายทหาร ลองดูในหน้าหลักของสิ่งก่อสร้างทางด้านทหาร ข้อมูลด้านล่างคือรายการสิ่งก่อสร้างที่สำคัญๆทางด้านทหาร

  • กำแพง: กำแพงเมืองกำแพงดิน และ รั้วไม้ จะป้องกันหมู่บ้านจากการโจมตีของศัตรู โดยจะให้โบนัส 3, 2 หรือ 2.5% ต่อระดับ และค่าป้องกันพื้นฐานของหมู่บ้านจะเพิ่มขึ้น
  • อัพเกรด: โรงตีเหล็ก จะเพิ่มค่าป้องกันและโจมตีของทหารในหน่วยที่ทำการวิจัย
  • วิจัย: ใน สถานศึกษา คุณจะสามารถทำการวิจัยทหารหน่วยใหม่ๆได้ถ้าคุณสร้างสิ่งก่อสร้างครบตามที่เกมกำหนด
  • การฝึกฝน: คุณสามารถฝึกฝนทหารได้ที่ ค่ายทหาร, โรงม้า และ ห้องเครื่อง
  • คฤหาสน์ของฮีโร่ และ โอเอซิส: จากที่คุณเห็นได้ในแผนที่ คุณจะเห็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านที่มีสัตว์อาศัยอยู่ คุณสามารถทำการยึด โอเอซิส เหล่านี้ด้วย ฮีโร่ ของคุณได้เพื่อรับโบนัสการผลิต
  • ความเร็ว: เมื่อคุณเริ่มส่งทหารไปโจมตีในระยะที่ไกลขึ้น ทหารจะเริ่มใช้เวลาในการเดินทางนานมากขึ้น คุณสามารถใช้ ลานประลองยุทธ์ ที่ทำให้การเคลื่อนที่ของทหารที่เป็นระยะทางมากกว่า 20 ช่องเดินทางเร็วขึ้น

อุตสาหกรรมขั้นที่ 2 - โรงเลื่อยไม้, โรงอิฐ, โรงหลอมเหล็ก, โรงสีธัญพืช และ เบเกอร์รี่
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะไปเพิ่มโบนัสการผลิตทรัพยากรของแต่ละหมู่บ้าน ทรัพยากรแต่ละชนิดก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่ใช้เพิ่มโบนัสการผลิตของตัวมันเอง และสำหรับธัญพืชจะมีอุตสาหกรรมขั้นที่ 3 นั่นก็คือ เบเกอร์รี่

  • ไม้: โรงเลื่อยไม้ จะเลื่อยไม้จากทุ่งไม้ โดยจะให้โบนัสเพิ่มขึ้นอีก 25% และต้องใช้โรงตัดไม้ระดับ 10 ขึ้นไป
  • โคลน: โรงอิฐ จะเปลี่ยนจากโคลนเป็นก้อนอิฐ จะเพิ่มโบนัสอีก 25% และจะต้องมีบ่อโคลนระดับ 10
  • เหล็ก: โรงหลอมเหล็ก จะหล่อเหล็กให้เป็นรูปร่าง จะเพิ่มโบนัสอีก 25% และจะต้องมีเหมืองเหล็กระดับ 10
  • ธัญพืช: โรงสีธัญพืช จะปรับธัญพืชให้กลายเป็นเมล็ดพืช โดยจะเพิ่มโบนัสการผลิตอีก 25% และจะต้องมมีทุ่งธัญพืชระดับ 5 เป็นอย่างน้อย หลังจากนั้นเมื่อคุณสร้าง โรงสีธัญพืช ถึงระดับ 5 แล้ว คุณสามารถสร้าง เบเกอร์รี่ ได้และจะต้องมีทุ่งธัญพืชที่ระดับ 10 ก่อน โดยจะเพิ่มโบนัสการผลิตอีก 25%

การขยายอาณาเขต - พระราชวัง และ ที่พักอาศัย
เมื่อหมู่บ้านแรกของคุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆ คุณจะสามารถออกหมู่บ้านใหม่ในที่สุด โดยคุณสามารถทำได้โดยการสร้างผู้ตั้งถิ่นฐาน และผู้ตั้งถิ่นฐานจะสร้างขึ้นมาได้นั้นจะต้องมีช่องว่างในการก่อสร้าง (slot) ซึ่งช่องว่างนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อคุณสร้าง พระราชวัง ที่ระดับ 10, 15 และ 20 หรือ ที่พักอาศัย ที่ระดับ 10 หรือ 20

การแลกเปลี่ยน - ตลาดสินค้า และ trade office
คุณจะมีทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งมากเป็นพิเศษอยู่เสมอถ้าคุณเล่นเกมอยู่ตลอด คุณสามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้ ตลาดสินค้า หลังจากนั้นคุณสามารถเพิ่มความสามารถของพ่อค้าได้โดยสร้างสำนักงานการค้า

Building IDs

สิ่งก่อสร้าง-ID (gid)
gid สิ่งก่อสร้าง   gid สิ่งก่อสร้าง   gid สิ่งก่อสร้าง
1 โรงตัดไม้   16 จุดระดมพล   30 โรงม้าใหญ่
2 บ่อโคลน   17
ตลาดสินค้า   31 กำแพงเมือง
3 เหมืองเหล็ก   18 สถานทูต   32 กำแพงดิน
4 ทุ่งธัญพืช   19 ค่ายทหาร   33 รั้วไม้
5 โรงเลื่อยไม้   20 โรงม้า   34 โรงหิน
6 โรงอิฐ   21 ห้องเครื่อง   35 โรงเบียร์
7 โรงหลอมเหล็ก   22 สถานศึกษา   36 ผู้วางกับดัก
8 โรงสีธัญพืช   23 ที่ซ่อนเสบียง   37 คฤหาสน์ของฮีโร่
9 เบเกอร์รี่   24 ศาลากลาง   38 โกดังใหญ่
10 โกดัง   25 ที่พักอาศัย   39 ยุ้งฉางใหญ่
11 ยุ้งฉาง   26 พระราชวัง   40 Wonder of the World
13 โรงตีเหล็ก   27 คลังสมบัติ   41 รางน้ำทหารม้า
14 ลานประลองยุทธ์   28 สำนักงานการค้า      
15 อาคารหลัก   29 ค่ายทหารใหญ่  
 

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่