Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

สิ่งก่อสร้าง - ทรัพยากร - ทั่วไป

ทรัพยากร

ทุ่งทรัพยากร
คุณสามารถเปิดหน้าภาพรวมของทุ่งทรัพยากรได้โดยคลิกที่วงกลมแรกที่อยู่ตรงเมนูด้านบนของหน้าจอทราเวียน ถ้าคุณเปิดเข้าไปดู คุณจะเห็นอัตราการผลิตทรัพยากรต่อชั่วโมง จำนวนทหาร และทรัพยากรทั้ง 4 ชนิด:

ชนืดของทรัพยากร รูปภาพ ข้อมูลที่ควรทราบ
ไม้ g1 ทหาร ทูทั่น เป็นเผ่าที่ต้องใช้ไม้ในการฝึกฝนเยอะมาก และที่พักอาศัยก็ใช้ไม้เป็นจำนวนมากในการก่อสร้างเช่นกัน
โคลน g2 โคลนเป็นทรัพยากรหลักของเผ่า กอล ซึ่งทหารส่วนใหญ่จะเน้นใช้โคลนในการฝึกฝน และเมืองที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนั้นจะใช้โคลนมาก
เหล็ก g3 ทรัพยากรชนิดนี้จะใช้หลักๆในการก่อสร้างอาวุธของทหาร โรมัน และ กำแพง เพราะเหตุนี้ โรมัน จึงเป็นเผ่าที่ต้องการเหล็กตลอดเวลา
ธัญพืช g4 เป็นทรัพยากรที่มีปัญหามากที่สุดในทรัพยากรทั้งหมด สิ่งก่อสร้างใช้ธัญพืชในการก่อสร้างน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทรัพยากรชนิดอื่นๆ และคุณจะมีทุ่งธัญพืชทั้งหมด 6 ทุ่งแทนที่จะเป็น 4 เหมือนทุ่งอื่นๆตามปกติ แต่ว่าคุณก็ยังมีธัญพืชไม่พอใช้ ที่เป็นเหตุนี้เพราะการผลิตธัญพืชโดยรวมทั้งหมดจะลดลงเรื่อยๆเมื่อคุณสร้างสิ่งก่อสร้าง/ทุ่งทรัพยากร หรือทหาร

ในการที่จะเพิ่มระดับของทุ่งทรัพยากร คุณสามารถทำได้โดยคลิกที่รูปภาพดังกล่าว และคลิกที่ "อัพเกรดเป็นระดับ X" ถ้าคุณไม่สามารถกดที่ลิ้งค์นี้ได้ จะมีเหตุผลขึ้นมาอธิบายให้คุณทราบ

พยายามให้การผลิตทรัพยากรอยู่ในอัตราที่เท่ากันให้มากที่สุด โดยให้อัตราการผลิตธัญพืชอยู่ที่ 50% ยกตัวอย่างเช่น:
ไม้: 100/ชั่วโมง
โคลน: 100/ชั่วโมง
เหล็ก: 100/ชั่วโมง
ธัญพืช: 50/ชั่วโมง
แน่นอนว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนอัตราส่วนข้างบนได้ตามที่คุณต้องการ นี่เป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆ

ที่เก็บทรัพยากร- โกดัง และ ยุ้งฉาง
โกดัง และ ยุ้งฉาง จะเป็นอาคารที่ใช้เก็บทรัพยากรเพื่อใช้ในภายหลัง โกดัง จะเอาไว้ใช้เก็บ ไม้, โคลน, เหล็ก ส่วน ยุ้งฉาง เอาไว้เก็บธัญพืชอย่างเดียวเท่านั้น ในช่วงท้ายๆเกม คุณจะไม่สามารถพัฒนาหมู่บ้านต่อไปได้ถ้าคุณไม่มีสิ่งก่อสร้างพวกนี้ให้พอ เพียงกับจำนวนทรัพยากรที่ต้องใช้ และอาคารทั้ง 2 ยังเป็นพื้นฐานสำหรับก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่น ตลาดสินค้า ในช่วงท้ายเกม ยุ้งฉางใหญ่ และ โกดังใหญ่ จะสามารถสร้างได้สำหรับผู้เล่นที่ยึดเมืองนาทาร์ได้

อุตสาหกรรมขั้นที่ 2 - โรงเลื่อยไม้, โรงอิฐ, โรงหลอมเหล็ก, โรงสีธัญพืช และ เบเกอร์รี่
สิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะไปเพิ่มโบนัสการผลิตทรัพยากรของแต่ละหมู่บ้าน ทรัพยากรแต่ละชนิดก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่ใช้เพิ่มโบนัสการผลิตของตัวมันเอง และสำหรับธัญพืชจะมีอุตสาหกรรมขั้นที่ 3 นั่นก็คือ เบเกอร์รี่

  • ไม้: โรงเลื่อยไม้ จะเลื่อยไม้จากทุ่งไม้ โดยจะให้โบนัสเพิ่มขึ้นอีก 25% และต้องใช้โรงตัดไม้ระดับ 10 ขึ้นไป
  • โคลน: โรงอิฐ จะเปลี่ยนจากโคลนเป็นก้อนอิฐ จะเพิ่มโบนัสอีก 25% และจะต้องมีบ่อโคลนระดับ 10
  • เหล็ก: โรงหลอมเหล็ก จะหล่อเหล็กให้เป็นรูปร่าง จะเพิ่มโบนัสอีก 25% และจะต้องมีเหมืองเหล็กระดับ 10
  • ธัญพืช: โรงสีธัญพืช จะปรับธัญพืชให้กลายเป็นเมล็ดพืช โดยจะเพิ่มโบนัสการผลิตอีก 25% และจะต้องมมีทุ่งธัญพืชระดับ 5 เป็นอย่างน้อย หลังจากนั้นเมื่อคุณสร้าง โรงสีธัญพืช ถึงระดับ 5 แล้ว คุณสามารถสร้าง เบเกอร์รี่ ได้และจะต้องมีทุ่งธัญพืชที่ระดับ 10 ก่อน โดยจะเพิ่มโบนัสการผลิตอีก 25%

ที่เก็บทรัพยากรขั้นที่ 2 - - ยุ้งฉางใหญ่ และ โกดังใหญ่
หลังจาที่เล่นเกมไปเรื่อยๆ คุณย่อมต้องการที่จะเก็บทรัพยากรให้ได้มากขึ้นเพราะคุณอาจต้องการสร้างสิ่งก่อสร้างบางอย่าง ถ้าคุณยึดสิ่งประดิษฐ์ที่ให้อำนาจในการสร้างกับคุณ คุณก็สามารถสร้างยุ้งฉางใหญ่ หรือ โกดังใหญ่ได้ หรือถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ครอบครองหมู่บ้านนาทาร์ คุณก็สามารถสร้างได้อัตโนมัติถึงแม้จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่