Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

สิ่งก่อสร้าง - ทหาร - ทั่วไป

การทหาร

สิ่งก่อสร้างทางด้านทหารคือสิ่งก่อสร้างที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกองทหารในหมู่บ้าน มีหลายอาคารมากที่จัดอยู่ในหมวดนี้ โดยแบ่งแยกเป็นกลุ่มย่อยๆได้ตามรายละเอียดด้านล่าง


ฝึกฝน - - ค่ายทหาร , โรงม้า และ ห้องเครื่อง
ในการที่จะมีทหารได้ คุณจะต้องทำการฝึกฝนมันก่อน เนื่องจากในหมู่บ้านมีทหารหลายชนิด เพราะฉะนั้นคุณจึงต้องทำการฝึกฝนมันในที่ที่ต่างกันออกไป

การฝึนฝนขั้นถัดไป - - ค่ายทหารใหญ่ และ โรงม้าใหญ่
เมื่อทรัพยากรของคุณไม่ส่งผลให้ผลิตทหารได้อย่างจำกัดแล้ว ความเร็วในการผลิตทหารจะเริ่มจำกัดการเจริญเติบโตของกองทหารคุณ เมื่อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณควรจะสร้างค่ายทหารใหญ่และโรงม้าใหญ่ สิ่งก่อสร้างทั้ง 2 อันนี้จะทำงานเหมือนกับค่ายทหารและโรงม้าปกติ เพียงแต่จำนวนทรัพยากรที่ใช้สร้างทหารแต่ละหน่วยจะเพิ่มจากปกติ 3 เท่า มันอาจจะดูเหมือนแพง แต่ด้วยวิธีนี้คุณสามารถฝึกทหารได้ 2 เท่าจากความเร็วปกติ ซึ่งจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้เล่นที่เน้นเล่นไปในทางโจมตี

ป้องกัน - - ผู้วางกับดัก , กำแพงเมือง , กำแพงดิน และ รั้วไม้
ไม่ว่าคุณจะเล่นอย่างก้าวร้าวมากแค่ไหรคุณก็ต้องมีการป้องกันที่ดีพอ ทุกเผ่าจะมีชนิดของกำแพงเป็นของตัวเอง โดยแต่ละชนิดจะให้การป้องกันและความแข็งแรงที่แตกต่างกันออกไป กำแพงจะให้โบนัสเป็นเปอร์เซนต์แก่ทหารในหมู่บ้าน มากสุดคือ 80% สำหรับกำแพงของเผ่าโรมันที่ระดับ 20

  • โรมัน: กำแพงเมือง , ให้โบนัสสูง แต่สามารถทำลายได้ง่าย
  • ทูทัน: กำแพงดิน , ให้โบนัสต่ำ แต่ทำลายยาก
  • กอล: รั้วไม้ , มีค่ากลางๆในเรื่องโบนัสการป้องกันและการถูกทำลาย

นอกจาก รั้วไม้ เ่ผ่ากอลยังมีผู้วางกับดัก สิ่งก่อสร้างชนิดนี้สามารถสร้างกับดักได้มากสุด 400 อัน เมื่อศัตรูโจมตีหมู่บ้านทหารจะเดินตกลงไปในกับดักและถูกขังอยู่

เพิ่มระดับ & วิจัย - - สถานศึกษา , โรงตีเหล็ก
ก่อนที่คุณจะฝึกฝนทหารชนิดใหม่ได้ คุณจะต้องทำการวิจัยในสถานศึกษาก่อน และถ้าหลังจากที่คุณมีทหารเป็นจำนวนหนึ่ง และคุณต้องการให้มันแข็งแรงขึ้น คุณสามารถเพิ่มระดับได้ที่โรงตีเหล็ก

พิเศษ - - คฤหาสน์ของฮีโร่ และ จุดระดมพล
จุดระดมพล เป็นสิ่งเริ่มต้นของสิ่งก่อสร้างทางทหารทั้งหมด และจะสร้างได้ในพื้นที่เดียวเท่านั้นคือส่วนที่เป็นรูปโค้งด้านล่างของอาคารหลัก ในคฤหาสน์ของฮีโร่คุณจะสามารถฝึกฝนฮีโร่ได้ และส่งออกไปยึดโอเอซิส ฮีโร่เป็นทหารที่จะให้ประโยชน์อย่างมากในการต่อสู้


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่