Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

สิ่งก่อสร้าง - โครงสร้างพื้นฐาน - ทั่วไป

โครงสร้างพื้นฐาน

สิ่งก่อสร้างชนิดโครงสร้างพื้นฐานคือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทหาร โดยสามารถอธิบายได้สั้นๆดังนี้

ศาลากลาง
การเฉลิมฉลองจะถูกจัดในศาลากลาง ที่ระดับ 1 คุณสามารถจัดงานเฉลิมฉลองขนาดเล็กได้ และที่ระดับ 10 คุณจะสามารถจัดงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่ได้ เมื่อการเฉลิมฉลองเสร็จสิ้น คุณจะได้รับคะแนนวัฒนธรรม และการเฉลิมฉลองขนาดใหญ่จะช่วยในเรื่องการยึดหมู่บ้านอีกด้วย

โรงหิน
สิ่งก่อสร้างชนิดนี้จะทำให้สิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านแข็งแรงขึ้น เป็นผลให้เครื่องยิงกระสุนทำลายได้ยากขึ้น โดยสามารถสร้างได้ในเมืองหลวงเท่านั้น

คลังสมบัติ
คลังสมบัติ มีไว้สำหรับเก็บสิ่งประดิษฐ์ หรือแผนผังการก่อสร้างสำหรับ Wonder of the World

Wonder of the World
Wonder of the World หรือที่เรียกกันว่า WW เป็นสิ่งที่จะทำให้เป็นผู้ชนะในแต่ละเซิฟเวอร์ พันธมิตรที่สามารถสร้างได้ถึงระดับ 100 จะถือว่าเป็นผู้ชนะในรอบนั้นๆ

อาคารหลัก
อาคารหลักถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในทราเวียน สิ่งก่อสร้างเกือบทุกชนิดจะต้องใช้ อาคารหลัก ที่ระดับต่างๆกันออกไปเป็นพื้นฐานในการก่อสร้าง และการเพิ่มระดับของอาคารหลักจะทำให้ความเร็วในการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น อาคารหลัก ระดับ 10 ยังสามารถใช้ทำลายสิ่งก่อสร้างได้อีกด้วย

ที่ซ่อนเสบียง
ที่ซ่อนเสบียงมีไว้ซ่อนทรัพยากรจากผู้ที่รุกราน โดยจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในช่วงต้นเกมในยามที่คุณยังไม่มีทหารเพียงพอสำหรับป้องกันหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การขยายอาณาเขต - - พระราชวัง และ ที่พักอาศัย
เมื่อหมู่บ้านแรกของคุณเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ คุณจะสามารถออกหมู่บ้านใหม่ได้ โดยก่อนอื่น คุณจะต้องฝึกผู้ตั้งถิ่นฐาน ผู้ตั้งถิ่นฐานสามารถสร้างได้ก็ต่อเมื่อคุณมีช่องว่างสำหรับขยายอาณาเขตเท่านั้น ซึ่งในพระราชวัง จะมีได้ทั้งหมด 3 ช่องที่ระดับ 10, 15 และ 20 ส่วน ที่พักอาศัย จะมีได้ทั้งหมด 2 ช่องที่ระดับ 10 และ 20

การค้าขาย - - ตลาดสินค้า และ สำนักงานการค้า
คุณจะมีทรัพยากรไม่เท่ากันอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเล่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหานี้ คุณสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ผ่านทางตลาดสินค้า ในช่วงหลังคุณจะต้องการพ่อค้าที่สามารถขนทรัพยากรได้มากขึ้น สำนักงานการค้า จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

สถานทูต
สถานทูตคือที่ำสำหรับการตกลงต่างๆทั้งในพันธมิตร และระหว่างพันธมิตร เป็นที่ๆคุณสามารถสร้างพันธมิตรได้ด้วยตนเองโดยใช้ สถานทูต ระดับ 3 หรือถ้าแค่ต้องการเข้าร่วมพันธมิตรกับผู้เล่นคนอื่นคุณจะต้องใช้สถานทูต ระดับ 1 เป็นอย่างน้อย


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่