Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

สร้างฟอรัมของพันธมิตรได้อย่างไร?

ฟอรัมของพันธมิตร

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2008 ระบบฟอรัมในพันธมิตรได้แนะนำเข้าสู่เกม ในระบบฟอรัมใหม่นี้ คุณสามารถทำประกาศสาธารณะได้, สร้างฟอรัมระหว่างสหภาพ, ฟอรัมของในพันธมิตรและ ฟอรัมปิด ด้านล่างจะอธิบายวิธีใช้และวิธีสร้างหัวข้อต่างๆ

ally_forum


เริ่มต้น
คุณสามารถเริ่มสร้างฟอรัมของพันธมิตรได้โดยการคลิกที่ new forum  (ฟอรัมใหม่) ในหน้าพันธมิตรหัวข้อฟอรัม เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มนี้ คุณจะเห็นเมนูคำสั่งสำหรับการสร้างฟอรัมใหม่ อย่างที่เคยกล่าวไปเบื้องต้น คุณสามารถสร้างฟอรัมได้ 4 แบบด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • บอร์ดสาธารณะ

  บอร์ดสาธารณะสามารถอ่านได้ทุกคนในเกม ซึ่งสามารถใช้งานเป็นประกาศ บอร์ดสนทนาระหว่างผู้เล่น ฯลฯ

  ally_forum

   

 • บอร์ดสหภาพ

  บอร์ดชนิดนี้ทำเพื่อพันธมิตรและสหภาพที่ตั้งกันเอาไว้ เมื่อคุณกดสร้างบอร์ดชนิดนี้จะต้องตั้งคำสั่งตามในรูป คุณจะเห็นว่าคุณต้องใส่ชื่อพันธมิตรที่จะสามารถดูบอร์ดดังกล่าวได้ด้วย คุณสามารถใส่ชื่อพันธมิตรหรือเลขไอดีของพันธมิตรได้โดยตรง สำหรับพันธมิตรของคุณนั้นจะอ่านบอร์ดนี้ไ้ด้โดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มชื่อพันธมิตรของคุณเองเข้าไป ถ้าคุณต้องการเพิ่มชื่อพันธมิตรอีก ให้กดที่เครื่องหมาย '+' เพื่อเพิ่มชื่อพันธมิตรเข้าไป

  ally_forum

   

 • บอร์ดพันธมิตร

  บอร์ดพันธมิตรนี้สามารถสร้างได้ง่ายที่สุด ที่คุณต้องทำคือกรอกรายละเอียดจำพวกชื่อหัวข้อฟอรัม คำอธิบาย บอร์ดส่วนนี้จะถูกเข้าดูได้แค่ผู้เล่นที่อยู่ในพันธมิตรเดียวกับคุณเท่านั้น

  ally_forum

   

 • บอร์ดปิด

  บอร์ดนี้จะทำงานคล้ายบอร์ดสหภาพ โดยบอร์ดนี้จะเปิดเข้าดูและโพสได้เฉพาะคนที่ได้ทำการตั้งเอาไว้เท่านั้น คุณจะเห็นคำสั่งเวลาที่คุณต้องการจะสร้างบอร์ดชนิดนี้ คุณสามารถใส่ชื่อผู้เล่นหรือเลขไอดีได้โดยตรง และบอร์ดนี้จะไม่แสดงให้คนอื่นเห็นนอกจากคนที่มีชื่ออยู่ในรายการและแอดมินที่ดูแลบอร์ดเท่านั้น ถ้าคุณต้องการใส่ชื่อเพิ่ม ให้กดที่เครื่องหมาย '+'

  ally_forum

   

ผลลัพธ์
จากรูปภาพด้านล่าง คุณจะเห็นถึงฟอรัมแต่ละแบบที่คุณได้สร้างตามขั้นตอนด้านบน คุณจะเห็นว่าฟอรัมแต่ละแบบได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้ สีแดงแสดงบอร์ดสาธารณะ สีฟ้าแสดงบอร์ดสหภาพที่จะสามารถเข้าดูได้เฉพาะพันธมิตรที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น สีเขียวแสดงฟอรัมพันธมิตรซึ่งผู้เล่นที่อยู่ในพันธมิตรเดียวกับคุณทั้งหมดสามารถเข้าดูได้ ส่วนสุดท้าย สีเหลืองคือบอร์ดปิดที่จะเข้าดูได้เฉพาะคนที่คุณกำหนดเอาไว้เท่านั้น

ally_forum


เมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม edit คุณจะสามารถเข้าไปแก้ไขฟอรัมได้

BBCode
ฟอรัมแบบใหม่นี้จะรับแค่ bbcode บางชนิดเท่านั้น ข้างล่างจะเป็นรายการโค้ดที่สามารถใช้ได้

 • [b]ตัวหนา[/b]
 • [u]ขีดเส้นใต้[/u]
 • [i]ตัวเอียง[/i]
 • [color=red]ตัวหนังสือสีแดง[/color]
 • [quote]คำพูด[/quote] หรือ [quote=ชื่อผู้เล่น]ช่องคำพูดจะเขียนด้วยว่าใครเป็นคนพูด[/quote]
 • [list] [*]รายการของ[*]รายการของ [/list]
 • [village=(x-พิกัด|y-พิกัด)] หรือ [หมู่บ้าน=x-พิกัด|y-พิกัด] หรือ [หมู่บ้าน=ไอดีบนแผนที่]  
 • [player=uid] แสดงชื่อผู้เล่น 
 • [alliance=aid] แสดงชื่อพันธมิตร 
 • [Legionnaire] ไอคอนของลีเจียนแนร์ คำสั่งนี้สามารถใช้ได้กับทหารทุกหน่วย คุณต้องแน่ใจว่าสะกดถูก ให้ดูที่คำแนะนำเพื่อตรวจสอบตัวสะกด

โค้ดด้านบนใช้ได้สำหรับ .com เท่านั้น ถ้าคุณเล่นที่เซิฟเวอร์อื่น ต้องใช้โค้ดของภาษานั้นๆ


หรือคุณสามารถใช้ปุ่มสำหรับช่วยเรื่องคำสั่งต่างๆที่แสดงเอาไว้บนช่องเขียนข้อความ

ally_forum

 

ปัญหา?

ally_forum


ถ้าคุณได้รับข้อความดังกล่าว ให้ทำการลบลิ้งค์ที่คุณใส่เอาไว้ในหัวข้อตัวเลือก คำสั่ง 'ลิ้งค์ไปยังฟอรัม' ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่