Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

ทหาร - ฮีโร่

ทั่วไป

สิ่งที่ต้องมีก่อน: ไม่มี

ผู้เล่นจะได้รับฮีโร่ตั้งแต่สร้างบัญชี

ฮีโร่สามารถส่งไปเป็นกำลังเสริมที่หมู้บ้านอื่นได้เหมือนทหารหน่วยอื่นๆ แต่ถ้าหมู่บ้านดังกล่าวเป็นของคุณและมี คฤหาสน์ของฮีโร่ ที่เมืองนั้นก่อนที่จะส่งฮีโร่ไป คุณจะสามารถใช้ฮีโร่ได้เปรียบเสมือนกับฮีโร่ถูกสร้างมาจากเมืองนั้น

ฮีโร่ของคุณจะได้รับความสามารถพิเศษขึ้นอยู่กับเผ่าที่คุณเลือกตอนสมัครบัญชี โดยความสามารถพิเศษนี้จะไม่สามารถเพิ่มระดับโดยผู้เล่นได้

 • เผ่าโรมัน:
  ค่าความสามารถในการต่อสู้ของฮีโร่จะเพิ่มขึ้น 100 ทุกๆ 1 คะแนนแทนที่จะเพิ่ม 80
 • เผ่ากอล:
  ความเร็ว +5 ถ้าขี่ม้า
 • เผ่าทูทัน:
  สามารถเจาะที่ซ่อนเสบียงได้ 20 % สำหรับทุกหน่วยที่โจมตีพร้อมกับฮีโร่

ตอนที่ฮีโร่ถูกสร้างขึ้นจะมีคะแนนทักษะ 4 คะแนนที่ใส่ไปในการผลิตทรัพยากร ความสามารถของฮีโร่จะสามารถพัฒนาไปถึงระดับ 100 ในทุกครั้งที่ฮีโร่ขึ้นระดับใหม่จะได้รับคะแนนทักษะ 4 คะแนนเพื่อใช้ในการพัฒนาความสามารถของฮีโร่

 • ความสามารถในการต่อสู้:

  คะแนนที่ใส่ลงในหัวข้อนี้จะเพิ่มค่าการโจมตีและการป้องกันของฮีโร่ จำไว้ว่าฮีโร่ของคุณจะถือเป็นทหารม้าเมื่อใช้ม้า และถือเป็นทหารราบเมื่อไม่ได้ใช้ม้า

 • โบนัสโจมตี:

  คะแนนที่ใส่ลงไปในความสามารถนี้จะเพิ่มค่าการโจมตีให้กับทหารทั้งหมด 0.2% (มากสุด 20%) โบนัสนี้จะส่งผลต่อเมื่อฮีโร่ส่งไปโจมตีพร้อมกับกองทหารนั้นๆ

 • โบนัสป้องกัน:

  คะแนนที่ใส่ลงไปในความสามารถนี้จะเพิ่มค่าการโจมตีให้กับทหารทั้งหมด 0.2% (มากสุด 20%) โบนัสนี้จะส่งผลต่อเมื่อฮีโร่ส่งไปโจมตีพร้อมกับกองทหารนั้นๆ ทหารกองอื่นที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของคุณจะไม่ได้รับโบนัสดังกล่าว

 • ทรัพยากร:

  คะแนนที่ใส่ลงไปในหัวข้อนี้จะเพิ่มอัตราการผลิตทรัพยากรของหมู่บ้านที่มีฮีโร่อยู่ คุณสามารถปรับให้ผลิตทรัพยากรเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกๆอย่างอย่างละเท่าๆกันก็ได้ คุณสามารถเปลี่ยนอัตราการผลิตได้ตลอดเวลา

หลังจากที่พัฒนา คฤหาสน์ของฮีโร่ ไปจนถึงระดับ 10 คุณสามารถใช้ฮีโร่ยึด โอเอซิส ในบริเวณรอบๆได้ สำหรับคฤหาสน์ระดับ 10 สามารถยึดโอเอซิสได้ 1 อัน ที่ระดับ 15 จะยึดได้ 2 อัน และที่ระดับ 20 จะยึดได้ 3 อัน โอเอซิส ที่คุณต้องการยึดครองจะต้องอยู่ภายในแผนที่ 7x7 รอบๆหมู่บ้านของคุณ (หมู่บ้านของคุณจะต้องอยู่ตรงกลางในแผนที่ 7x7)

ตัวอย่างด้างล่างจะระบุหมู่บ้านของคุณเป็นสีดำและโอเอซิสที่คุณสามารถยึดครองได้จะอยู่ในวงกลมสีแดง และกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินจะแสดงพื้นที่ 7x7 ของหมู่บ้านคุณ คุณสามารถมีได้เพียง 3 โอเอซิสต่อ 1 หมู่บ้าน


 

Conquerable oases


คุณสามารถยึด โอเอซิส ที่เป็นของผู้เล่นท่านอื่นได้เช่นกัน โดยคุณจะต้องมีช่องว่างในคฤหาสน์ของฮีโร่เพื่อยึด โอเอซิส โดยโอเอซิสที่เป็นของผู้เล่นจะสามารถยึดครองไ้ด้จากการส่งโจมตีเท่านั้น จำไว้ว่าคุณจะต้องส่งฮีโร่ไปด้วยไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถยึดได้ ถ้าหมู่บ้านที่คุณต้องการยึดโอเอซิสได้ยึดครองไปแล้ว 3 อันในช่วงเวลาที่คุณส่งไปโจมตี การโจมตีที่ประสบความสำเร็จ (ทหารเป็นอย่างน้อย 1 หน่วยมีชีวิตรอดกลับมา) จะลดความจงรักภักดีจาก 100% เป็น 0% ในและคุณจะได้เป็นเจ้าของโอเอซิสนั้นในทันที ถ้าหมู่บ้านดังกล่าวยึดโอเอซิสไว้ 2 อัน การโจมตีที่ประสบความสำเร็จจะลดความจงรักภักดีแค่ 60% ส่วนหมู่บ้านที่มีโอเอซิส 1 อัน ค่าความจงรักภักดีจะลดแค่ 40% เท่านั้น

ฮีโร่ที่มีค่าความสามารถในการต่อสู้สูงกว่าเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องดีกว่าและแข็งแรงกว่าฮีโร่ที่มีค่าความสามารถในการต่อสู้ต่ำกว่า จำนวนทรัพยากรที่ใช้ในการชุบชีวิตของฮีโร่ที่แข็งแรงกว่าจะสูงกว่าเช่นกัน ผู้เล่นสามารถมีฮีโร่ได้ 1 ตัว และถ้าฮีโร่ตายจะสามารถชุบชีวิตฮีโร่ใหม่ได้

Hero creator

ประสบการณ์

ประสบการณ์
ระดับ ฆ่า   ระดับ ฆ่า   ระดับ ฆ่า   ระดับ
ฆ่า   ระดับ ฆ่า
0. 0   20. 10500   40. 41000
  60. 91500
  80. 162000
1. 50   21. 11550   41. 43050   61. 94550
  81. 166050
2. 150   22. 12650   42. 45150   62. 97650
  82. 170150
3. 300   23. 13800   43. 47300   63. 100800
  83. 174300
4. 500   24. 15000   44. 49500   64. 104000
  84. 178500
5. 750   25. 16250   45. 51750   65. 107250
  85. 182750
6. 1050   26. 17550   46. 54050   66. 110550
  86. 187050
7. 1400   27. 18900   47. 56400   67. 113900
  87. 191400
8. 1800   28. 20300   48. 58800   68. 117300
  88. 195800
9. 2250   29. 21750   49. 61250   69. 120750
  89. 200250
10. 2750   30. 23250   50. 63750   70. 124250
  90. 204750
11. 3300   31. 24800   51. 66300   71. 127800
  91. 209300
12. 3900   32. 26400   52. 68900   72. 131400
  92. 213900
13. 4550   33. 28050   53. 71550   73. 135050
  93. 218550
14. 5250   34. 29750   54. 74250   74. 138750
  94. 223250
15. 6000   35. 31500   55. 77000   75. 142500
  95. 228000
16. 6800   36. 33300   56. 79800   76. 146300
  96. 232800
17. 7650   37. 35150   57. 82650   77. 150150
  97. 237650
18. 8550   38. 37050   58. 85500   78. 154050
  98. 242550
19. 9500   39. 39000   59. 88500   79. 158000
  99. 247500

คำถามที่พบบ่อยและคำถามอื่นๆ

ฮีโร่สามารถขนทรัพยากรได้เท่าไหร่?
- ฮีโร่ไม่สามารถขนทรัพยากรได้เลย

ฮีโร่แสดงในรายงานการต่อสู้หรอไม่?
- แสดง

สามารถรู้ความสามารถของฮีโร่ในรายงานได้หรือไม่?
- ไม่ได้

ฮีโร่มีระดับได้สูงสุดเท่าไหร่?
- ฮีโร่สามารถพัฒนาจนมีระดับได้สูงสุดที่ 100

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะป้องกันหมู่บ้านโดยใช้ฮีโร่หลายตัว?
- เป็นไปได้ แต่โบนัสของฮีโร่จะส่งผลต่อทหารของผู้เล่นที่เป็นเจ้าของฮีโร่เท่านั้น

เมื่อไหร่ที่ฮีโร่เสียค่าพลังชีวิต?
- เกือบทุกครั้งที่คุณโจมตีผู้เล่นคนใดก็ตาม ค่าพื้นฐานการป้องกัน (พระราชวังและกำแพง) ก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายต่อฮีโร่

สามารถใช้ฮีโร่ในการโจมตีหรือป้องกันเดี่ยวๆได้หรือไม่?
- ได้ แต่ไม่แนะนำ ฮีโร่อาจจะตายได้ถ้าได้รับความเสียหายเกิน 90% ในการต่อสู้เพียงหนึ่งครั้ง

ค่าประสบการณ์ของฮีโร่คำนวนอย่างไร?
- ทหารฝ่ายตรงข้ามแต่ละหน่วยในการต่อสู้จะส่งผลต่อค่าประสบการณ์ที่ฮีโร่จะได้รับ โดยจะคิดจากอัตราการบริโภคธัญพืชของแต่ละหน่วย เช่น ทหารม้าเอควิทส์ ซีซาริสมีค่าทะนุบำรุง 4 หน่วย ถ้าตายจะได้รับค่าประสบการณ์ 4 หน่วย

ฮีโร่จะได้รับค่าประสบการณ์ในกรณีที่ตายหรือไม่?
- ได้รับ

ค่าประสบการณ์จะเฉลี่ยอย่างไรในกรณีที่มีฮีโร่มากกว่า 1 ตัว?
- ค่าประสบการณ์จะหารเฉลี่ยเท่าๆกันระหว่างฮีโร่แต่ละตัว
ตัวอย่าง : ถ้ามีฮีโร่ 3 ตัว แต่ละตัวจะได้รับค่าประสบการณ์ 1/3 ของทั้งหมด

ฮีโร่ได้รับโบนัสจากการวิจัยใน โรงตีเหล็ก หรือไม่?
- ไม่ การวิจัยจะไม่ส่งผลใดๆทั้งสิ้นต่อฮีโร่

สามารถเริ่มยึด โอเอซิส ได้เมื่อไหร่? 
- คุณต้องใช้ คฤหาสน์ฮีโร่ ระดับ 10, 15 หรือ 20 สำหรับโอเอซิสแต่ละอันที่ต้องการครอบครอง

สามารถมีฮีโร่ได้กี่ตัวในเวลาเดียวกัน?
- ผู้เล่นสามารถมีฮีโร่ได้ 1 ตัวเท่านั้น ถ้าฮีโร่ตาย สามารถชุบชีวิตใหม่ได้

สามารถย้ายฮีโร่ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้หรือไม่ และส่งโจมตีจากหมู่บ้านที่ย้ายไปได้หรือไม่?
- ได้ ถ้าหมู่บ้านที่ย้ายฮีโร่ไปมี คฤหาสน์ฮีโร่ ก่อนที่จะส่งฮีโร่ไป

จะเกิดอะไรขึ้้นกับคะแนนทักษะและค่าประสบการณ์ของฮีโร่หลังจากที่ชุบชีวิต?
- นอกจากค่าพลังชีวิตของฮีโร่ที่จะกลับมาเป็น 100% เต็ม ค่าประสบการณ์และค่าทักษะทุกอย่างจะเป็นอย่างเดิม

อัตราการฟื้นฟูของฮีโร่?
- โดยปกติจะอยู่ที่ 10% ต่อวัน แต่สามารถเพิ่มได้โดยใช้ไอเทม

จะได้รับไอเทมหรือไม่ถ้าฮีโร่ตายจากการผจญภัย?
- ไม่

สามารถเปลี่ยนสถานะของฮีโร่ได้ที่ไหน?
- ในมุมขวาบนของบัญชีจะพบรูปภาพของฮีโร่ที่คุณตั้งไว้ ถ้าคุณคลิกที่รูปดังกล่าว จะขึ้นหน้าคุณลักษณะของฮีโร่มาให้ คุณสามารถปรับสถานะต่างๆได้ที่หน้านี้

ฮีโร่ถือเป็นทหารแบบไหน? ทหารม้าหรือทหารราบ?
- ฮีโร่จะนับเป็นทหารม้าถ้าใส่ม้าให้ฮีโร่ แต่ถ้าไม่มีม้า ฮีโร่จะถือเป็นทหารราบ

จะเสียไอเทมหรือไม่ถ้าฮีโร่ตาย?
- ไม่

สามารถตั้งชื่อฮีโร่ได้หรือไม่?
- ไม่

จะชุบชีวิตฮีโร่ได้อย่างไร?
- ถ้าฮีโร่คุณตาย ให้เปิดหน้าการตั้งค่าของฮีโร่ ในนั้นจะมีคำสั่งสำหรับชุบชีวิตฮีโร่ ซึ่งคุณจะต้องมีทรัพยากรในการชุบชีวิตตามที่กำหนด หรือใช้ถังเพื่อทำการชุบชีวิต

ค่าพลังในการต่อสู่ของฮีโร่มีผลทั้งการโจมตีและการป้องกันหรือไม่?
- ใช่

ที่บอกว่า "ฮีโร่จะไม่ป้องกันหมู่บ้านที่มันอาํศัยอยู่" ในหน้าการตั้งค่าของฮีโร่หมายความว่าอย่างไร?
- หมายความว่าฮีโร่จะไม่ร่วมป้องกันหมู่บ้านที่อยู่ในตอนนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณส่งฮีโร่ไปเป็นกำลังเสริมที่หมู่บ้านอื่นหรือหมู่บ้านของคุณที่ไม่มี คฤหาสน์ฮีโร่ อยู่ ฮีโร่ของคุณจะป้องกันเมืองต่อให้เปิดคำสั่งนี้อยู่ก็ตาม

ฮีโร่จะใช้เวลาในการฟื้นชีวิตเท่าไหร่?
- (ระดับ+1) ชั่วโมง, สูงสุด 24 ชั่่วโมง

ฮีโร่ตายตลอด ทำอย่างไร?
- คุณต้องเพิ่มคะแนนทักษะในหัวข้อความสามารถในการต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ไอเทมบางอย่างเช่นขี้ผึ้งสามารถถูกขโมยจากฮีโร่ได้หรือไม่?
- ไม่

มีวิธีที่จะแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายไอเทมระหว่างผู้เล่นหรือสมาชิกในพันธมิตรหรือไม่?
- ไม่

ต้องใช้อะไรในการควบคุมฮีโร่จากหมู่บ้านอื่น?
- ฮีโร่จะสามารถควบคุมได้ก็ต่อเมื่อมี คฤหาสน์ฮีโร่ ระดับ 1 ในหมู่บ้านดังกล่าว


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่