Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

จุดระดมพล

Rally Point

สิ่งที่ต้องมีก่อน: ทราเวียนขั้นต่ำเวอร์ชั่น: 2.5

ทหารของหมู่บ้านนัดพบกันที่นี่ จากที่นี่คุณสามารถส่งพวกเข้าไปยึดครอง ปล้น หรือไปเสริมกองกำลังหมู่บ้านอื่น ๆ ได้

จุดรวมพลสามารถสร้างได้ตรงพื้นที่รูปโค้งแบนขวา(พื้นหญ้าสีเขียว)ใต้อาคารหลัก

เมื่อคุณพยายามที่จะส่งโจมตีหรือปล้นไปยังผู้เล่นที่อยู่ในพันธมิตรเดียวกับคุณหรือผู้เล่นที่อยู่ในสหภาพหรือสนธิสัญญาไม่โจมตี จะมีคำเตือนขึ้นมา

เมื่อส่งโจมตีพร้อมกับเครื่องยิงกระสุน จะมีรายการเป้าหมายแสดงขึ้นมาในจุดระดมพล จำนวนเป้าหมายที่สามารถเล็งได้ขึ้นอยู่กับระดับของจุดระดมพลอีกเช่นกัน

  • ที่ระดับ 1 จะสุ่มอย่างเดียว
  • ที่ระดับ 3, 5 และ 10 จะสามารถเล็งเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น
  • ที่ระดับ 10 สิ่งก่อสร้างทุกอย่า่งยกเว้น ที่ซ่อนเสบียง, โรงหิน และ ผู้วางกับดัก สามารถเล็งเป้าหมายได้ 
  • ที่ระดับ 20 และเครื่องยิงกระสุนไม่ต่ำว่า 20 คุณจะสามารถเลือกเป้าหมายได้ 2 อันในการส่งโจมตีเพียงครั้งเดียว โดยเป้าหมายที่สามารถเลือกได้จะเหมือนกับระดับ 10
  • เป้าหมายที่สามารถเล็งได้ในระดับแรกๆก็สามารถเล็งได้เมื่อระดับสูงขึ้นเช่นกัน
จุดระดมพลระดับ 1 จุดระดมพลระดับ 3 จุดระดมพลระดับ 5 จุดระดมพลระดับ 10
สุ่ม โกดัง เบเกอร์รี่ สถานศึกษา
  ยุ้งฉาง โรงอิฐ ค่ายทหาร
    บ่อโคลน โรงเบียร์
    ทุ่งธัญพืช สถานทูต
    โรงสีธัญพืช ค่ายทหารใหญ่
    โรงหลอมเหล็ก โรงม้าใหญ่
    เหมืองเหล็ก คฤหาสน์ของฮีโร่
    โรงเลื่อยไม้ รางน้ำทหารม้า
    โรงตัดไม้ อาคารหลัก
      ตลาดสินค้า
      พระราชวัง
      จุดระดมพล
      ที่พักอาศัย
      โรงตีเหล็ก
      โรงม้า
      ลานประลองยุทธ์
      ศาลากลาง
      สำนักงานการค้า
      คลังสมบัติ
      Wonder of the World
      ห้องเครื่อง

การโจมตี/ปล้นที่กำลังจะมาถึง

คุณสามารถทำสัญลักษณ์การปล้น/โจมตีที่กำลังจะเข้ามาถึงได้ด้วยโค้ดสีที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นในหัวข้อของการเคลื่อนที่ทหารจะเป็นแถบสีเพื่อให้ง่ายต่อการดูอีกด้วย


โค้ดสีที่แสดงในหัวข้อมีความหมายดังนี้:

  • แดง = การโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามหรือการปล้น
  • เขียว = ทหารที่เดินทางกลับมา หรือทหารที่ส่งมาเป็นกองกำลังเสริม
  • เหลือง = ทหารที่ส่งออกไปจากหมู่บ้าน
  • ม่วง = กองกำลังทหารที่กำลังจะมาถึงที่โอเอซิสที่หมู่บ้านนั้นเป็นเจ้าของ

นอกจากชื่อหมู่บ้าน คุณจะเห็นพิกัดของหมู่บ้านที่ส่งการโจมตี ปล้น หรือกองกำลังเสริมด้วย

ถ้าจำนวนหน่วยของทหารที่ส่งมาโจมตี/ปล้นน้อยกว่าระดับของจุดระดมพลในขณะนั้น ผู้ป้องกันจะเห็นชนิดของทหารที่ส่งมาที่หมู่บ้าน แต่จะไม่เห็นว่ามีจำนวนเท่าไหร่แค่ชนิดที่จะมาถึงเท่านั้น ในภาพตัวอย่างด้านบนคุณจะเห็นลีเจียนแนร์และฮีโร่ขึ้นเป็นรูป? และในช่องของทหารหน่วยอื่นจะแสดงค่าเป็น 0

ข้อมูลในแต่ละระดับ (เช่น ราคาค่าก่อสร้างและจำนวนคะแนนวัฒนธรรมที่ผลิต) สามารถอ่านได้ ที่นี่
สำหรับตารางเวลาการก่อสร้างอย่างเต็มสำหรับความเร็ว x1 ดูได้ที่นี่ และสำหรับความเร็ว x3 ดูได้ที่นี่


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่