Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

การยึดหมู่บ้าน

ขั้นตอนการเตรียมตัว

เตรียมหัวหน้าเผ่าเพื่อยึด (สมาชิกสภาสูง, หัวหน้า, หัวหน้าเผ่า):
คุณสามารถสร้างหัวหน้าเผ่าได้ที่ สถานศึกษา ระดับ 20 (คุณจะต้องมี จุดระดมพล ระดับ 5 สำหรับทูทันหรือระดับ 10 สำหรับกอลและโรมัน) และคุณยังต้องมี พระราชวัง หรือ ที่พักอาศัย ที่ระดับที่เหมาะสม ที่พักอาศัย สามารถสร้างได้ 2 ตัวที่ระดับ 10 และ 20 ส่วน พระราชวัง สามารถสร้างได้ 3 ตัว ที่ระดับ 10, 15  และ 20 โดยคุณจะสามารถฝึกได้ถ้ามีช่องสำหรับขยายอาณาเขตว่างอยู่

  • สมาชิกสภาสูง (โรมัน) เป็นผู้ชักจูงที่เก่งฉกาจ สามารถลดความจงรักภักดีได้ 20% ถึง 30%ในแต่ละครั้ง
  • หัวหน้า (ทูทัน) ใช้ทรัพยากรในการสร้างถูกกว่าเผ่าอื่น สามารถลดความจงรักภักดีได้ 20% ถึง 25%
  • หัวหน้าเผ่า (กอล) เรากว่าคนอื่น 25% สามารถลดความจงรักภักดีได้ 20% ถึง 25%
  • หัวหน้า (ฮั่น) ใช้ทรัพยากรในการสร้างถูกที่สุด และสามารถลดความจงรักภักดีได้ 15% ถึง 30%
  • หัวหน้า (อียิปต์) ใช้ทรัพยากรในการสร้างมากที่สุด และสามารถลดความจงรักภักดีได้ 20% ถึง 25%

จำนวนเปอร์เซนต์ที่ลดได้ทั้งหมดนี้เป็นค่าสูงสุดที่จะสามารถทำได้ แต่โดยปกติจะมีปัจจัยอีกหลายอย่างทำให้เวลาโจมตีจริงจะลดค่าความจงรักภักดีได้น้อยกว่านี้

หลังจากที่ความจงรักภักดีของหมู่บ้านนั้นเหลือ 0% หัวหน้าเผ่าที่ทำให้ลดลงเหลือ 0% จะหายไป และทหารที่ส่งไปพร้อมกับหัวหน้าเพื่อปกป้องนั้นก็จะกลายเป็นทหารป้องกันของเมืองนั้นๆไป

การโจมตี

การยึดครองหมู่บ้าน:
หมู่บ้านที่ไม่ได้เป็นเมืองหลวงจะเป็นหมู่บ้านที่สามารถยึดครองได้เท่านั้น โดยไม่สนว่า พระราชวัง จะอยู่ที่ไหน

ตัวช่วย: คุณสามารถยึดหมู่บ้านได้ก็ต่อเมื่อ พระราชวัง หรือ ที่พักอาศัย ถูกทำลายลง, คุณจะต้องมีคะแนนวัฒนธรรมที่เพียงพอ, และหมู่บ้านที่คุณยึดครองนั้นจะต้องไม่เป็นเมืองหลวงหรือเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของผู้เล่นคนดังกล่าว

เวฟการโจมตี:
การยึดหมู่บ้านควรจะประกอบไปด้วยการโจมตีหลายๆระลอก การส่งการโจมตีทุกอย่างไปเพียงครั้งเดียวนั้นมีความเสี่ยงสูง การโจมตีครั้งแรกควรเป็นการโจมตีเพื่อล้างทหารที่ป้องกันอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว หลังจากนั้นถึงค่อยส่งเครื่องยิงกระสุนเพื่อทำลาย พระราชวัง หรือ ที่พักอาศัย ตามด้วยหัวหน้าเผ่าเพื่อไปลดความขงรักภักดี

สมมติว่าคุณมีทหาร 3000 คน เครื่องยิงกระสุน 60 อัน และ หัวหน้าเผ่า 2 คน


1. ส่งทหาร 2700 คนเพื่อไปทำลายทหารป้องกันหมู่บ้านดังกล่าว
2. ทหาร 150 คน และเครื่องยิงกระสุน 60 อัน ส่งไปเพื่อทำลาย พระราชวัง หรือ ที่พักอาศัย อย่าลืมส่งให้เป็นการโจมตีไม่ใช่แค่การปล้น ไม่อย่างนั้นเครื่องยิงกระสุนจะไม่ทำงาน
3. ทหาร 150 คน และหัวหน้าเผ่า 2 คน จะถูกส่งไปเพื่อลดระดับความจงรักภักดี และต้องส่งเป็นการโจมตีจริงอีกเช่นกัน ไม่อย่างนั้นหัวหน้าเผ่าจะไม่ทำหน้าที่ของมัน

ทำซ้ำใหม่เมื่อเหยื่อของคุณมีการสร้าง พระราชวัง หรือ ที่พักอาศัย ขึ้นมาใหม่!

ตัวช่วย: สิ่งก่อสร้างพิเศษเฉพาะเผ่าเหล่านี้  (เช่น กำแพงเมือง, ผู้วางกับดัก หรือ โรงเบียร์) จะถูกทำลายอัตโนมัติเมื่อการยึดเมืองสำเร็จ และคุณจะต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่เอง การยึดหมู่บ้านที่ขนาดบัญชีเล็กกว่าจะทำให้ระดับของสิ่งก่อสร้างลดลงอย่างละ 1 ระดับในทุกสิ่งก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การยึดหมู่บ้านของตัวเองจะไม่สูญเสียระดับสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใด และการยึดหมู่บ้านที่เคยใช้ยึดหรือออกหมู่บ้านใหม่ไปแล้ว ช่องสำหรับขยายอาณาเขตนั้นจะยังถูกใช้อยู่เช่นเดิมไม่ได้มีการตั้งค่าใหม่

หลังจากการโจมตี:

สร้าง พระราชวัง หรือ ที่พักอาศัย ขึ้นมาใหม่ให้เร็วที่สุดเพื่อเพิ่มระดับของความจงรักภักดี และนำทหารไปป้องกันเมืองจากหน่วยสอดแนมที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าความจงรักภักดีจะขึ้นอยู่กับระดับของ พระราชวัง หรือ ที่พักอาศัย ที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 2/3 ยกตัวอย่างเช่น ที่ พระราชวัง หรือ ที่พักอาศัย ระดับ 6 จะทำให้ความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น 4% ต่อชั่วโมง

หลังจากที่หมู่บ้านถูกยึดแล้ว ทหารเดิมที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นจะหายไป นั่นหมายความรวมถึงทหารของหมู่บ้านดังกล่าวที่เดินทางอยู่นอกหมู่บ้านด้วย (ทหารที่ไปเป็นกำลังเสริมของหมู่บ้านอื่น, ทหารที่เดินทางไปจาก/กลับมายังหมู่บ้านนี้) นอกเหนือจากนั้น การวิจัยต่างๆที่เคยทำในหมู่บ้านนั้นจะหายไป และสิ่งก่อสร้างจำเพาะที่สามารถสร้างได้ในเผ่าที่กำหนดก็จากหายไปจากการยึดครองเหมือนกัน กฎเกณฑ์เหล่านี้มีผลกับการยึดครองหมู่บ้านของตัวเองเช่นกัน


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่