Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

อาคารหลัก

Main Building

สิ่งที่ต้องมีก่อน: ไม่มี

ช่างก่อสร้างหมู่บ้านอยู่ในอาคารหลัก ยิ่งระดับของอาคารหลักสูงเท่าไหร่ ก็จะทำให้สร้างสิ่งก่อสร้างได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น

เมื่อไหร่ที่่คุณกดสร้างสิ่งก่อสร้างเอาไว้ ระหว่างนั้นอาคารหลักของคุณมีระดับที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะถูกทำลายหรือเพิ่ม ระดับ ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างสำหรับอาคารที่กดสร้างไปแล้วนั้นจะอยู่เท่าเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเหมือนข้อกำหนดสำหรับการก่อสร้างอาคารต่างๆซึ่งถ้ากดสร้างไปแล้วต่อ ให้อาคารที่ต้องมีสำหรับก่อสร้างถูกทำลายลงไป ข้อยกเว้นสำหรับกรณีนี้คือสิ่งที่คุณต้องมีนั้นคือการที่เมืองดังกล่าวต้อง เป็นเมืองหลวงการทำลายสิ่งก่อสร้าง
ถ้าคุณไม่ต้องการสิ่งก่อสร้างนั้นอีกต่อไป คุณสามารถสั่งทำลายมันได้โดยจะต้องอาศัยอาคารหลักระดับ 10 หรือมากกว่านั้น

ถ้าอาคารหลักของคุณในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่ใช่เมืองหลวงหรือเมืองสุดท้ายถูกทำลายจากการโจมตีและโดนธัญพืชล็อก คุณจะสามารถสร้างอาคารหลักได้ก็ต่อเมื่อทุ่งธัญพืชทั้งหมดในหมู่บ้่านนั้นอยู่ที่ระดับ 5 หรือ อัตราการผลิตธัญพืชอยู่ที่ 198/ชม หรือมากกว่า

คุณลักษณะที่ขึ้นอยู่กับระดับ (เช่น ราคาสำหรับก่อสร้าง และอัตราการผลิตคะแนนวัฒนธรรม) สามารถพบได้ ที่นี่
สำหรับตารางเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแบบเต็มดูได้จาก ลิ้งค์นี้สำหรับความเร็ว 1x และ ลิ้งค์นี้สำหรับความเร็ว x3


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่