คำถามที่ถูกถามมากที่สุด

เพิ่มเติมครั้งล่าสุด

ข่าว: Updates suspended

Please note that the updates of the Japanese version of Answers is suspended and some articles might be outdated. We are sorry about it.
Visit English Answers to get the most up-to-date information about Travian: Legends.

เขียนโดย - ในวันที่ February 10, 2020

Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์จะถูกปล่อยออกมากลางเกม ตั้งแต่ประมาณ 120-180 วันนับแต่วันที่เปิดเซิฟเวอร์ โดยระบบจะสุ่มสิ่งประดิษฐ์ต่างๆกระจายออกทั่วทั้งแผนที่

วิธีในการยึด

ผู้ที่ต้องการยึดต้องมีคลังสมบัติระดับ 10 หรือ 20 ในเมืองที่ต้องการยึด การส่งทหารต้องส่งโจมตีจริงเท่านั้น และต้องทำลายคลังสมบัติของเมืองเป้าหมายลง หรือเมืองเป้าหมายจะต้องไม่มีคลังสมบัติอยู่ พร้อมทั้งส่งฮีโร่ไปพร้อมกับการโจมตีด้วย เมื่อคุณครอบครองได้แล้วสิ่งประดิษฐ์จะเริ่มส่งผลหลั งจาก 24 ชั่วโมงผ่านไป และผู้เล่นสามารถยึดสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองกี่ครั้งก็ได้

ระดับของคลังสมบัติ
ผู้เล่นต้องใช้คลังสมบัติระดับ 10 ในการยึดสิ่งประดิษฐ์ขนาดเล็ก ผู้เล่นต้องใช้คลังสมบัติระดับ 20 ในการยึดสิ่งประดิษฐ์ขนาดใหญ่ และขนาดพิเศษ

ชนิดของสิ่งประดิษฐ์
1. เล็ก – ส่งผลแค่เมืองที่มีสิ่งประดิษฐ์ (มี 6 อัน ต่อสิ่งประดิษฐ์ 1 ชนิด)
2. ใหญ่ – ส่งผลต่อทุกเมือง (มี 4 อัน ต่อสิ่งประดิษฐ์ 1 ชนิด)
3. พิเศษ – ส่งผลต่อทุกเมือง โดยให้โบนัสมากกว่าสิ่งประดิษฐ์ใหญ่ (มี 1 อันต่อสิ่งประดิษฐ์ 1 ชนิด)

*** ข้อยกเว้น
- สิ่งประดิษฐ์ของคนโง่ จะเปลี่ยนโบนัสทุก 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ยึดครองได้

ผู้เล่นสามารถยึดสิ่งประดิษฐ์กี่อันก็ได้ แต่สิ่งประดิษฐ์ที่มีจะส่งผลแค่ 3 อันแรกที่ยึดได้เท่านั้น โดยใน 3 อันนั้น จะมีเพียงอันเดียวที่ส่งผลต่อทั้งบัญชีได้ โดยนับจากเวลาที่ทำการยึดสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ ส่วนที่เหลือ จะส่งผลแค่เมืองที่มีสิ่งประดิษฐ์อยู่


ความสามารถของสิ่งประดิษฐ์

1. สิ่งก่อสร้างแข็งแรงมากขึ้น
สิ่งก่อสร้างในเมืองจะแข็งแรงขึ้น และต้องใช้เครื่องยิงกระสุนในการทำลายมากขึ้น
เล็ก : เพิ่ม 4 เท่า
กลาง : เพิ่ม 3 เท่า
ใหญ่ : เพิ่ม 5 เท่า


2. ทหารวิ่งเร็วขึ้น
เล็ก : เพิ่ม 2 เท่า
กลาง : เพิ่ม 1.5 เท่า
ใหญ่ : เพิ่ม 3 เท่า


3. หน่วยสอดแนมดีขึ้น
หน่วยสอดแนมจะแข็งแรงขึ้น และผู้ถือครองจะสามารถมองเห็นชนิดของทหารที่วิ่งเข้า มาในเมืองนั้นๆได้ แต่ไม่สามารถเห็นจำนวนทหาร
เล็ก : เพิ่ม 5 เท่า
กลาง : เพิ่ม 3 เท่า
ใหญ่ : เพิ่ม 10 เท่า


4. ทหารบริโภคข้าวน้อยลง
เล็ก : ลดลง 50%
กลาง : ลดลง 25%
ใหญ่ : ลดลง 50%


5. สร้างทหารได้เร็วขึ้น
เล็ก : เพิ่ม 50%
กลาง : เพิ่ม 25%
ใหญ่ : เพิ่ม 50%


6. สร้างโกดังใหญ่และยุ้งฉางใหญ่
สิ่งประดิษฐ์ส่งผลเหมือนกันคือทำให้ผู้เล่นสามารถสร้ างโกดังและยุ้งฉางใหญ่ในเมืองได้ และสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ไม่มีขนาดพิเศษ

7.เพิ่มความจุของที่ซ่อนเสบียง และ ทำให้เครื่องยิงกระสุนยิงแบบสุ่มได้เท่านั้น
เล็ก : เพิ่ม 200
กลาง : เพิ่ม 100
ใหญ่ : เพิ่ม 500
ข้อยกเว้น เครื่องยิงกระสุนจะโจมตีแบบสุ่มแค่เมืองที่สิ่งประดิษฐ์ส่งผลเท่านั้น สำหรับสิ่งประดิษฐ์ขนาดเล็กและใหญ่จะสามารถกำหนดให้ยิงที่ Wonder of the World และคลังสมบัติได้ ส่วนสิ่งประดิษฐ์ขนาดพิเศษจะกำหนดให้ยิง Wonder of the World ได้เท่านั้น

8. สิ่งประดิษฐ์ของคนโง่
สิ่งประดิษฐ์ของคนโง่ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือธรรมดา และพิเศษ โดยทั้ง 2 อย่างจะเปลี่ยนโบนัสทุกๆ 24 ชั่วโมง แต่อันธรรมดาจะสามารถส่งผลลบต่อบัญชีได้ และทั้งสองชนิดยังสามารถเปลี่ยนเป็นส่งผลแค่เมืองที่ ยึดครองอยู่ หรือส่งผลทั้งบัญชีได้เช่นกัน

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่