คำถามที่ถูกถามมากที่สุด

เพิ่มเติมครั้งล่าสุด

ข่าว: Updates suspended

Please note that the updates of the Japanese version of Answers is suspended and some articles might be outdated. We are sorry about it.
Visit English Answers to get the most up-to-date information about Travian: Legends.

เขียนโดย - ในวันที่ February 10, 2020

Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

Fire and Sand: ดินแดนและคะแนนชัยชนะ

ในกิจกรรมพิเศษประจำปีตั้งแต่ปี 2014 เกมเกิดขึ้นในแผนที่ยุโรปโบราณที่แบ่งออกเป็น 87 ดินแดน ในกิจกรรมพิเศษปี 2017 Fire and Sand แผนที่มีขนาดเล็กลงและประกอบด้วย 401x401 ช่อง ซึ่งตรงข้ามกับในเวอร์ชันปกติที่มี 801x801 ช่อง

ดินแดน ตั้งถิ่นฐาน และควบคุม

มีดินแดนอิสระทั้งหมด 87 ดินแดนที่พันธมิตรสามารถยึดครองได้ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถรวบรวมคะแนนชัยชนะและเปิดใช้งานพลังโบราณได้ (สิ่งประดิษฐ์)

แล้วคุณจะเข้ายึดครองดินแดนยังไงล่ะ? อันดับแรก มันจะต้องถูกปลดล็อกก่อน มันจะเกิดขึ้นเมื่อพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกในดินแดนมีประชากรรวมกันทั้งหมดในดินแดนอย่างน้อย 10,000 คน ไม่นับรวมจำนวนประชาการของของพันธมิตรอื่น, ผู้เล่นที่ไม่มีพันธมิตร, อยู่ระหว่างการพักหรือถูกแบน รวมทั้งหมู่บ้านนาทาร์ เมื่อปลดล็อกดินแดนแล้ว ดินแดนจะไม่ถูกล็อกอีกครั้ง แม้ว่าจำนวนประชากรจะลดน้อยลงต่ำกว่า 4,000 คน ก็ตาม

สามารถตั้งหมู่บ้านใหม่ในดินแดนที่ปลดล็อกแล้วหรือใกล้กับดินแดนที่ปลดล็อกแล้วเท่านั้น ข้อยกเว้นเดียวสำหรับกฏนี้คือบางดินแดนที่อยู่ในศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เล่นใหม่เกิดและเป็นที่ที่สามารถตั้งหมู่บ้านใหม่ได้เสมอ

หากหนึ่งในพันธมิตรที่อยู่ในดินแดนที่ปลดล็อกแล้วมีประชากรมากกว่า 50% ของประชากรในดินแดน (นับเฉพาะหมู่บ้านของพันธมิตร 5 อันดับแรก ในดินแดนเท่านั้น) ก็จะเริ่มเข้ายึดครองดินแดน สิ่งนี้ใช้เวลา 24 ชั่วโมง หากพวกเขาสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนมากไว้ได้ พวกเขาก็จะยึดครองดินแดน

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของดินแดนและส่วนแบ่งพื้นที่ของพันธมิตร 5 อันดับแรก อยู่ในแท็บสถิติ > ดินแดนและในสถานทูตทุกที่ที่ตั้งอยู่ในดินแดน จงจำเอาไว้ว่าคอลัมน์ "ประชากรในดินแดน" ในสถิติแสดงจำนวนประชากรของพันธมิตรอันดับ 1 ในดินแดน ไม่ใช่ประชากรทั้งหมดในดินแดน

นี่คือภาพรวมของกลไกการทำานของดินแดน:

สถานะดินแดน

วิธีการยึดครอง

ผล

ถูกล็อก

เริ่มต้นทุกดินแดนจะถูกล็อก

ไม่สามารถตั้งถิ่นฐานได้ เว้นแต่จะอยู่ติดกับดินแดนที่ปลดล็อกแล้ว หรือเป็นหนึ่งในดินแดนที่อยู่ในศูนย์กลาง

ปลดล็อกแล้ว

พันธมิตร 5 อันดับแรกในดินแดนจะต้องมีจำนวนประชากรในดินแดนทั้งหมดถึง 4,000 คน

สามารถตั้งถิ่นฐานและแข่งขันได้ จะไม่ถูกล็อกอีก

แข่งขัน

หนึ่งในพันธมิตรจะต้องมีประชากรมากกว่า 50% ของจำนวนประชากรพันธมิตร 5 อันดับแรกในดินแดน

สามารถถูกลดไปเป็นปลดล็อกได้หากพันธมิตรเสียประชากรส่วนมาก

ยึดครองแล้ว

พันธมิตรมีประชากรส่วนมากเป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง

สมาชิกของพันธมิตรที่ยึดครองพื้นที่สามารถเปิดใช้พลังโบราณของดินแดนได้ (ถ้ามี) และพันธมิตรจะได้รับคะแนนชัยชนะ

พลังโบราณและคะแนนชัยชนะ

สมาชิกทั้งหมดของพันธมิตรที่ยึดครองดินแดนจะได้รับประโยชน์จากพลังโบราณของดินแดน หากมี ในการเปิดใช้พลังโบราณ ผู้เล่นจำเป็นต้องมีคลังสมบัติเลเวล 10 (สำหรับหมู่บ้านขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับพลัง) หรือเลเวล 20 (สำหรับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพลัง) คุณสามารถเปิดใช้พลังในหมู่บ้านใดๆ ก็ได้ มันไม่จำเป็นจะต้องตั้งอยู่ในดินแดนเดียวกับพลัง

คุณสามารถเปิดใช้พลังได้เพียง 1 พลัง ในแต่ละหมู่บ้าน แต่มีเพียง 1 พลัง เท่านั้นที่สามารถเปิดใช้สำหรับทั้งบัญชี เมื่อเปิดใช้แล้ว พลังจะมีผล 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะสามารถเปิดใช้ได้อีกหากพันธมิตรยังคงยึดครองดินแดน สามารถเปิดใช้ฟรีได้วันละ 1 ครั้ง การเปิดแต่ละครั้งจะต้องใช้ทองเพิ่ม 5 หน่วย (สำหรับพลังหมู่บ้าน) หรือ 10 หน่วย (สำหรับพลังบัญชี)

สามารถปิดการใช้งานพลังได้ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

  • หากคณออกจากพันธมิตรของคุณ
  • หากคุณเสียหมู่บ้านที่เปิดใช้งานพลัง
  • หากพันธมิตรของคุณสูญเสียการยึดครองดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของพลัง

พลังโบราณ แม้ว่าจะมีประโยชน์มาก แต่ก็ไม่ใช่ประโยชน์เพียงอย่างเดียวของการยึดครองดินแดน หากคุณต้องการจะชนะ พันธมิตรของคุณจะต้องรวบรวมคะแนนชัยชนะ ทุกวันที่พันธมิตรยึดครองดินแดนได้ จะได้รับคะแนนชัยชนะ จำนวนคะแนนขึ้นอยู่กับดินแดน:

  • พลังเฉพาะตัว – วันละ 10 คะแนนต่อวัน
  • พลังขนาดใหญ่ – วันละ 30 คะแนนต่อวัน
  • พลังขนาดเล็ก – วันละ 50 คะแนนต่อวัน
  • ไม่มีพลัง – 100 คะแนนต่อวัน

พันธมิตรที่รวมคะแนนชัยชนะมากที่สุดในตอนจบเกมจะเป็นผู้ชนะ กิจกรรมพิเศษ Fire and Sand มีระยะเวลา 200 วัน และไม่มี Wonders of the World


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่