Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

Fire and Sand: ดินแดนและคะแนนชัยชนะ

ในกิจกรรมพิเศษประจำปีตั้งแต่ปี 2014 เกมเกิดขึ้นในแผนที่ยุโรปโบราณที่แบ่งออกเป็น 87 ดินแดน ในกิจกรรมพิเศษปี 2017 Fire and Sand แผนที่มีขนาดเล็กลงและประกอบด้วย 401x401 ช่อง ซึ่งตรงข้ามกับในเวอร์ชันปกติที่มี 801x801 ช่อง

ดินแดน ตั้งถิ่นฐาน และควบคุม

มีดินแดนอิสระทั้งหมด 87 ดินแดนที่พันธมิตรสามารถยึดครองได้ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถรวบรวมคะแนนชัยชนะและเปิดใช้งานพลังโบราณได้ (สิ่งประดิษฐ์)

แล้วคุณจะเข้ายึดครองดินแดนยังไงล่ะ? อันดับแรก มันจะต้องถูกปลดล็อกก่อน มันจะเกิดขึ้นเมื่อพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกในดินแดนมีประชากรรวมกันทั้งหมดในดินแดนอย่างน้อย 10,000 คน ไม่นับรวมจำนวนประชาการของของพันธมิตรอื่น, ผู้เล่นที่ไม่มีพันธมิตร, อยู่ระหว่างการพักหรือถูกแบน รวมทั้งหมู่บ้านนาทาร์ เมื่อปลดล็อกดินแดนแล้ว ดินแดนจะไม่ถูกล็อกอีกครั้ง แม้ว่าจำนวนประชากรจะลดน้อยลงต่ำกว่า 4,000 คน ก็ตาม

สามารถตั้งหมู่บ้านใหม่ในดินแดนที่ปลดล็อกแล้วหรือใกล้กับดินแดนที่ปลดล็อกแล้วเท่านั้น ข้อยกเว้นเดียวสำหรับกฏนี้คือบางดินแดนที่อยู่ในศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เล่นใหม่เกิดและเป็นที่ที่สามารถตั้งหมู่บ้านใหม่ได้เสมอ

หากหนึ่งในพันธมิตรที่อยู่ในดินแดนที่ปลดล็อกแล้วมีประชากรมากกว่า 50% ของประชากรในดินแดน (นับเฉพาะหมู่บ้านของพันธมิตร 5 อันดับแรก ในดินแดนเท่านั้น) ก็จะเริ่มเข้ายึดครองดินแดน สิ่งนี้ใช้เวลา 24 ชั่วโมง หากพวกเขาสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนมากไว้ได้ พวกเขาก็จะยึดครองดินแดน

ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของดินแดนและส่วนแบ่งพื้นที่ของพันธมิตร 5 อันดับแรก อยู่ในแท็บสถิติ > ดินแดนและในสถานทูตทุกที่ที่ตั้งอยู่ในดินแดน จงจำเอาไว้ว่าคอลัมน์ "ประชากรในดินแดน" ในสถิติแสดงจำนวนประชากรของพันธมิตรอันดับ 1 ในดินแดน ไม่ใช่ประชากรทั้งหมดในดินแดน

นี่คือภาพรวมของกลไกการทำานของดินแดน:

สถานะดินแดน

วิธีการยึดครอง

ผล

ถูกล็อก

เริ่มต้นทุกดินแดนจะถูกล็อก

ไม่สามารถตั้งถิ่นฐานได้ เว้นแต่จะอยู่ติดกับดินแดนที่ปลดล็อกแล้ว หรือเป็นหนึ่งในดินแดนที่อยู่ในศูนย์กลาง

ปลดล็อกแล้ว

พันธมิตร 5 อันดับแรกในดินแดนจะต้องมีจำนวนประชากรในดินแดนทั้งหมดถึง 4,000 คน

สามารถตั้งถิ่นฐานและแข่งขันได้ จะไม่ถูกล็อกอีก

แข่งขัน

หนึ่งในพันธมิตรจะต้องมีประชากรมากกว่า 50% ของจำนวนประชากรพันธมิตร 5 อันดับแรกในดินแดน

สามารถถูกลดไปเป็นปลดล็อกได้หากพันธมิตรเสียประชากรส่วนมาก

ยึดครองแล้ว

พันธมิตรมีประชากรส่วนมากเป็นเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง

สมาชิกของพันธมิตรที่ยึดครองพื้นที่สามารถเปิดใช้พลังโบราณของดินแดนได้ (ถ้ามี) และพันธมิตรจะได้รับคะแนนชัยชนะ

พลังโบราณและคะแนนชัยชนะ

สมาชิกทั้งหมดของพันธมิตรที่ยึดครองดินแดนจะได้รับประโยชน์จากพลังโบราณของดินแดน หากมี ในการเปิดใช้พลังโบราณ ผู้เล่นจำเป็นต้องมีคลังสมบัติเลเวล 10 (สำหรับหมู่บ้านขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับพลัง) หรือเลเวล 20 (สำหรับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพลัง) คุณสามารถเปิดใช้พลังในหมู่บ้านใดๆ ก็ได้ มันไม่จำเป็นจะต้องตั้งอยู่ในดินแดนเดียวกับพลัง

คุณสามารถเปิดใช้พลังได้เพียง 1 พลัง ในแต่ละหมู่บ้าน แต่มีเพียง 1 พลัง เท่านั้นที่สามารถเปิดใช้สำหรับทั้งบัญชี เมื่อเปิดใช้แล้ว พลังจะมีผล 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะสามารถเปิดใช้ได้อีกหากพันธมิตรยังคงยึดครองดินแดน สามารถเปิดใช้ฟรีได้วันละ 1 ครั้ง การเปิดแต่ละครั้งจะต้องใช้ทองเพิ่ม 5 หน่วย (สำหรับพลังหมู่บ้าน) หรือ 10 หน่วย (สำหรับพลังบัญชี)

สามารถปิดการใช้งานพลังได้ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

  • หากคณออกจากพันธมิตรของคุณ
  • หากคุณเสียหมู่บ้านที่เปิดใช้งานพลัง
  • หากพันธมิตรของคุณสูญเสียการยึดครองดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของพลัง

พลังโบราณ แม้ว่าจะมีประโยชน์มาก แต่ก็ไม่ใช่ประโยชน์เพียงอย่างเดียวของการยึดครองดินแดน หากคุณต้องการจะชนะ พันธมิตรของคุณจะต้องรวบรวมคะแนนชัยชนะ ทุกวันที่พันธมิตรยึดครองดินแดนได้ จะได้รับคะแนนชัยชนะ จำนวนคะแนนขึ้นอยู่กับดินแดน:

  • พลังเฉพาะตัว – วันละ 10 คะแนนต่อวัน
  • พลังขนาดใหญ่ – วันละ 30 คะแนนต่อวัน
  • พลังขนาดเล็ก – วันละ 50 คะแนนต่อวัน
  • ไม่มีพลัง – 100 คะแนนต่อวัน

พันธมิตรที่รวมคะแนนชัยชนะมากที่สุดในตอนจบเกมจะเป็นผู้ชนะ กิจกรรมพิเศษ Fire and Sand มีระยะเวลา 200 วัน และไม่มี Wonders of the World


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่